Program szkolenia

 1. Znaczenie informacji przestrzennej w aspekcie wartości nieruchomości (wstęp — 1h)

  • Informacja przestrzenna i GIS
  • Parametry fizyczne nieruchomości wynikające z położenia
  • Parametry prawne nieruchomości wynikające z położenia
 2. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozyskiwania i przetwarzania informacji przestrzennej (1h)

  • Technologie pozyskiwania danych przestrzennych (digitalizacja, ortofotomapy, LIDAR i in.)
  • Geokodowanie jako przestrzenny potencjał inwestycyjny
  • Analizy przestrzenne — czyli jak wydobyć więcej informacji z danych przestrzennych?
 3. Źródła danych przestrzennych i możliwości ich wykorzystania w analizie rynku nieruchomości (2h)

  • Państwowe rejestry danych i usług przestrzennych
   • ewidencja gruntów i budynków (EGIB)
   • ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
   • dane topograficzne i ogólnogeograficzne (BDOT 500, BDOT 10k, BDOO)
   • dane adresowe (EMUiA)
   • ukształtowanie i pokrycie terenu (NMT, NMPT),
   • zdjęcia lotnicze (ortofotomapy)
   • inne rejestry branżowe (MPZP, RCWiN)
  • Darmowe zasoby danych przestrzennych
   • rejestr form ochrony przyrody
   • UrbanAtlas
   • OpenStreetMap (OSM)
 4. Narzędzia przetwarzania danych przestrzennych niezbędne w pracy specjalisty rynku nieruchomości (8h)

  • Wybrane aspekty obsługi danych przestrzennych w darmowej aplikacji QGIS
   • Pierwsze kroki w QGIS
   • Wczytywanie, wyszukiwanie , przeglądanie i identyfikowanie danych przestrzennych
   • Wykonywanie podstawowych analiz przestrzennych
   • Wizualizacja danych przestrzennych i tworzenie map na potrzeby analizy nieruchomości i rynku nieruchomości
 5. Ongeo.pl — fuzja nowych możliwości w analizie nieruchomości(2h)

  • Hurtownia danych przestrzennych
  • Automatyzacja analiz przestrzennych
  • Raport o terenie
  • Publiczne usługi mapowe
  • Panele administracyjne i panele użytkowników
  • Prezentacja ofert nieruchomości w przestrzeni geograficznej mapy