Zastosowanie informacji przestrzennych w analizie rynku nieruchomości (Wrocław)

Zapisz się na szkolenie

O szkoleniu

Szkolenie w formie warsztatów dla specjalistów rynku nieruchomości (pośredników nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych) z praktycznego zastosowania narzędzi służących do pozyskiwania oraz analizy danych przestrzennych.

Zapisz się na szkolenie

Termin kursu jeszcze nie został ustalony

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem, prosimy o kontakt:

Po wysłaniu formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu Użytkownik dokonuje zapłaty ceny za Szkolenie przelewem bankowym na podstawie faktury pro forma wystawionej z terminem płatności najpóźniej do 5 dni przed szkoleniem.

Rezygnacja z udziału na mniej niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia oraz nieobecność na szkoleniu zobowiązuje do pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury wystawionej przez firmę OnGeo Sp. z o.o. Firma OnGeo zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.