Poznaj katalog szkoleń OnGeo!

Szkolenia GIS dedykowane

Poniżej prezentujemy katalog szkoleń OnGeo. Jeśli masz bardziej sprecyzowane potrzeby, oferujemy możliwość indywidualnego doboru tematyki oraz długości szkolenia. Nasi specjaliści pomogą skonfigurować własny, dedykowany program szkolenia, z uwzględnieniem przede wszystkim:

  • Zakresu merytorycznego ćwiczeń – wybór spośród tematyki dostępnej w naszym katalogu szkoleń OnGeo lub ćwiczenia w tematyce rozszerzonej, przygotowane specjalnie dla danego kursu;
  • Czasu trwania – szkolenia mogą być dostosowane do wymogów czasowych realizacji projektów. Doradzamy, jak dobrać tematykę do ram czasowych, przy zachowaniu najwyższej jakości realizacji i efektywności przekazywania wiedzy;
  • Zakresu technicznego realizacji – dysponując mobilną pracownią komputerową możemy ofertę dostosować do preferencji lokalizacyjnych każdego Klienta. Szkolenia GIS prowadzimy również w trybie zdalnym.

Aby dokonać niezbędnych ustaleń lub dowiedzieć się więcej o szkoleniach dedykowanych – skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza na stronie, telefonicznie lub przez e-mail.


Branżowe szkolenia GIS

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak wykorzystać Systemy Informacji Przestrzennej w swoim zawodzie, zapraszamy na branżowe szkolenia GIS. Tworzone programy i materiały opierają się na własnych doświadczeniach, a także na konsultacjach z branżystami, podczas których poznajemy problemy i proponujemy rozwiązania. Nasz zespół tworzą specjaliści z różnych dziedzin, dzięki czemu możemy sprostać wyzwaniom stawianym przez różne branże. Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy na swoim koncie mają setki, a nawet tysiące godzin spędzonych na przekazywaniu wiedzy kursantom. Poznaj branżowy katalog szkoleń OnGeo.

Szkolenie Dane przestrzenne i aplikacja QGIS w pracy architekta

Szkolenie Dane przestrzenne i aplikacja QGIS w pracy architekta

Analiza terenu jest ważnym etapem prowadzonych projektów, a technologia GIS znaczenie ułatwia i przyspiesza ten proces. Jak pozyskać dane przestrzenne i informacje o nieruchomości potrzebne do realizowanych zadań? Czy można zautomatyzować analizę uwarunkowań formalno-prawnych? Jak ocenić fizjologię obszaru, istniejące zagrożenia, dostępne uzbrojenie terenu oraz warunki geologiczne wykorzystując Systemy Informacji Przestrzennej? Jak pozyskać dane przestrzenne w formacie CAD?
Dowiedz się tego na szkoleniu!


Czas trwania: 2 dni


Szkolenie aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej

Szkolenie Aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej

Tematyka szkoleń obejmuje zakres aktualizacji oraz bieżącą obsługę Leśnej Mapy Numerycznej. Podczas szkolenia uczestnicy będą pracować na aplikacjach ArcGIS Desktop firmy Esri, a także SprintMAP.lmn firmy SmallGIS. Szkolenie Aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej pozwala zdobyć, a także utrwalić wiedzę z podstaw GIS. Rozwija również umiejętności niezbędne do sprawnej i szybkiej aktualizacji LMN, spełniającej wymogi scentralizowanej bazy SILP.

Czas trwania: 4 dni


Narzędziowe szkolenia GIS – ArcGIS / QGIS

Zapraszamy na najlepsze na rynku szkolenia GIS prowadzone przez praktyków z wieloletnim stażem w branży Systemów Informacji Przestrzennej. Nasi specjaliści posiadają również ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń – liczone w setkach, a nawet tysiącach godzin. Dzięki temu łączymy wiedzę praktyczną z umiejętnością jej przekazywania uczestnikom naszych szkoleń. Poznaj narzędziowy katalog szkoleń OnGeo.

Katalog szkoleń OnGeo - Szkolenie podstawy ArcGIS

Szkolenie Podstawy ArcGIS

Szkolenie Podstawy ArcGIS obejmuje wstęp do pracy w technologii GIS, pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych przestrzennych w oparciu o oprogramowanie ESRI ArcGIS. W trakcie trwania warsztatów Podstawy ArcGIS uczestnik pozna rodzaje danych przestrzennych wykorzystywanych w GIS, nauczy się tworzyć te dane, nadawać im odpowiednie układy współrzędnych, edytować je oraz wizualizować w celu stworzenia kompozycji mapowej.

Kurs Podstawy ArcGIS przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają pracę w Systemach Informacji Geograficznej.

Czas trwania: 2 dni


Katalog szkoleń OnGeo - szkolenie Podstawy QGIS

Szkolenie Podstawy QGIS

W trakcie warsztatów Podstawy QGIS uczestnik zapozna się z rodzajami danych przestrzennych jakie są wykorzystywane w GIS, nauczy się tworzyć te dane, nadawać im odpowiednie układy współrzędnych, edytować je oraz wizualizować w celu stworzenia kompozycji mapowej. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o darmowe oprogramowanie QGIS.

Kurs QGIS przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają pracę w Systemach Informacji Geograficznej.

Czas trwania: 2 dni


Katalog szkoleń OnGeo - Szkolenie kartografia i analizy w ArcGIS

Szkolenie Kartografia i analizy w ArcGIS

Warsztaty Kartografia i analizy w ArcGIS dają szeroki wgląd w możliwości stosowania technik GIS w aspekcie edycyjnym, kartograficznym i analitycznym. Uczestnik ma możliwość zapoznania się z funkcjonalnością aplikacji wchodzących w skład pakietu ArcGIS.

Czas trwania: 4 dni


Katalog szkoleń OnGeo - Szkolenie edycja i analizy w QGIS

Szkolenie Edycja i analizy w QGIS

Podczas szkolenia Edycja i analizy w QGIS uczestnik dowie się m.in. jak zarządzać tabelą atrybutów, jak wykonywać analizy na atrybutach przestrzennych warstw wektorowych oraz rastrowych, jak wykorzystywać wtyczki, a także jak automatyzować procesy i tworzyć własne narzędzia w Modelarzu graficznym. Podczas warsztatów uczestnicy pracują w darmowym oprogramowaniu QGIS. Dzięki temu wdrożenie zdobytej wiedzy nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Czas trwania: 3 dni


Katalog szkoleń OnGeo - Szkolenie analizy przestrzenne w QGIS

Szkolenie Analizy przestrzenne w QGIS

Podczas szkolenia Analizy przestrzenne w QGIS uczestnik zapozna się z narzędziami QGIS służącymi do wykonywania analizy na danych ciągłych (rastrach), a także pozna możliwości aplikacji w zakresie obsługi danych i widoku 3D.

Kurs przeznaczony jest dla użytkowników GIS, którzy posiadają doświadczenie w pracy w środowisku QGIS lub uczestniczyli we wcześniejszych szkoleniach.

Czas trwania: 2 dni


Więcej na temat listy szkoleń OnGeo możesz także przeczytać na Blogu.